Patientforeninger

Her kan du finde mere information om sjældne diagnoser, samt støtte og netværk for mennesker med Pompes sygdom og deres pårørende:

Patientforeninger:

Netværk for pårørende (sjældne sygdomme):

Lup ikon
Pompes er en sjælden, arvelig muskelsygdom, der kan forveksles med muskelsvind.
Hjerte ikon
Muskelsvaghed og åndedrætsbesvær kan være symptomer på Pompes sygdom.
Førstehjælpskasse ikon
Du kan behandles for Pompes. Se hvordan og hvilke specialister, du kan møde.
Del eller print