Eksempler på muskelsygdomme

Der findes en lang række sygdomme, der påvirker musklerne i kroppen. Som regel skelner man mellem de medfødte (genetiske) og de ikke-medfødte sygdomme.

Fælles for muskelsygdommene er, at sygdommen sidder i selve musklerne. Flere nervesygdomme kan ligne muskelsygdomme, fordi symptomerne kan være de samme, fx muskelsvaghed eller nedsat funktion i musklerne.

Se her eksempler på sygdomme, der kan påvirke musklerne – både muskelsygdomme og nervesygdomme (neurologiske sygdomme):

Læs om symptomer på muskelsygdomme

Sygdomme, der sidder i musklerne

Her eksempler på muskelsygdomme:

Limb-girdle muskeldystrofi (LGMD)

LGMD er en fællesbetegnelse for flere sjældne, arvelige muskelsygdomme. De medfødte (genetiske) sygdomme viser sig typisk som en gradvis svækkelse af muskulaturen i hofte- og skulderpartiet hos den, der har sygdommen.

Duchenne muskeldystrofi

Duchenne muskeldystrofi er en genetisk muskelsygdom, der primært rammer mænd. Årsagen er, at genfejlen, der giver sygdommen, er bundet til X-kromosomet. 

Hvis en sygdom er bundet til X-kromosomet vil det oftest være manden som bliver syg, da han kun har ét X kromosom, hvorimod kvinden har to X-kromosomer.

Sygdommen viser sig som regel først som gangbesvær, da det normalt er de store muskelgrupper som lår og sædemuskler (baller), der påvirkes tidligt i sygdomsforløbet. Senere i forløbet kan også hjertemuskulaturen blive påvirket.

Becker muskeldystrofi (BMD)

Den genetiske muskelsygdom Becker muskeldystrofi minder om Duchenne, men symptomerne er som regel mildere.

Dystrofia myotonica

Sygdommen er en arvelig (genetisk) sygdom. Den viser sig som regel som 'stivhed' i musklerne (myotoni) og ved, at man har færre kræfter i musklerne (atrofi). Den kan også påvirke flere forskellige organer. Nogle mennesker med Dystrofia myotonica føler sig 'klodsede', fordi den manglende muskelkraft i hænder og underarme og i fødder og lægmuskler, gør dem usikre i hverdagen. Ansigtsmuskulaturen kan også blive påvirket.

Mød kvinde med dystrofia myotonica i UNIK, magasinet om sjældne sygdomme

Pompes sygdom

Pompes sygdom er en genetisk, arvelig sygdom. Mange mennesker med Pompes sygdom oplever først muskelsvækkelse i ben og hofter og/eller åndedrætsbesvær. Sygdommen kan give symptomer, der ligner andre sygdomme, bl.a. muskelsvind og Limb-girdle muskeldystrofi.

Læs mere om, hvad Pompes sygdom er

Mitokondriesygdomme

Mitokondriesygdomme er en fællesbetegnelse for de sygdomme, der påvirker cellernes evne til at producere energi. De forskellige mitokondriesygdomme giver forskellige symptomer, der også varierer fra person til person. Hyppige symptomer er besvær med at synke, vejrtrækningsproblemer, tab af forskellige typer motoriske færdigheder, usikkerhed (fx på benene) og synsproblemer.

Læs om symptomer på muskelsygdomme

Nervesygdomme, der kan påvirke musklerne

Her følger nervesygdomme, dvs. neurologiske sygdomme i, der kan påvirke musklerne:

Multipel sclerose (MS)

Multipel sclerose er en kronisk, autoimmun inflammationssygdom. Det betyder, at kroppens immunforsvar ved en fejl angriber centralnervesystemet (hjernen og rygmarven) og danner betændelsestilstande. Denne inflammation og det efterfølgende arvæv på nervebanerne (kaldet plak) nedsætter og kan på sigt ødelægge nervernes evne til at sende impulser videre til fx musklerne. Tidlige symptomer er typisk synsforstyrrelser, føleforstyrrelser og fatigue (sclerosetræthed).

Læs mere om multipel sclerose på MSguiden.dk

Myasthenia gravis

Myasthenia gravis viser sig ofte som manglende muskelkraft eller hurtig udmattelse i musklerne. Sygdommen er autoimmun (dvs. forårsaget af en fejl i kroppens eget immunforsvar) og kan ramme forskellige muskler. De første tegn på sygdommen er ofte 'tunge' øjenlåg, dobbeltsyn, tale- og synkebesvær og problemer med at holde og bevæge hovedet frit.

Spinal muskelatrofi (SMA)

SMA dækker over flere sygdomme, der har det tilfælles, at de ødelægger de nerver i rygmarven, der styrer musklerne. Når nerverne ikke længere sender impulser til musklerne, svækkes musklerne og svinder ind. Sygdommen viser sig derfor som svage muskler. 

Amyotrofisk lateral sclerose (ALS)

ALS er en sygdom, der ødelægger de nervebaner i centralnervesystemet (hjernen og rygmarven), der styrer musklerne. Uden nerveimpulser bliver musklerne svagere og skrumper ind. ALS rammer i første omgang bevægelsesapparatet.

Parkinsons sygdom

Parkinsons sygdom er en nervesygdom, der angriber dele af hjernen blandt andet pga. mangel på signalstoffet dopamin. Sygdommen viser sig oftest ved ufrivillig rysten, stive muskler, dårlig balance og besvær med at bevæge sig.

Læs mere om, hvad muskelsygdomme er

Hjerte ikon
Muskelsvaghed og åndedrætsbesvær kan være symptomer på Pompes sygdom.
Stetoskop ikon
Pompes sygdom ligner muskelsvind og kan være svær at diagnosticere.
Muskel ikon
Alle muskler i kroppen kan påvirkes af sygdom; både de store og små.
Del eller print