Patientforeninger

Her kan du finde mere information om MPS (mukopolysakkaridose), og hvor du kan finde støtte og netværk for mennesker med MPS og deres pårørende.

Danske patientforeninger

Internationale foreninger om MPS og sjældne diagnoser

Patienthistorie ikon
MPS type 1 er en sjælden sygdom, der påvirker hverdagen. Hør om andres erfaringer med at håndtere sygdommen.
Lup ikon
MPS type 1 er arvelig medfødt sygdom, der kan påvirke hele kroppen i forskellig grad.
Familietræ ikon
MPS type 1 er en arvelig sygdom. Læs om arvelighed og hvad genetisk rådgivning er.

GZDK.GZ.18.04.0071e(1)b