Patientforeninger

Her kan du finde mere information om sjældne diagnoser, samt støtte og netværk for mennesker med Pompes sygdom og deres pårørende:

Patientforeninger:

Netværk for pårørende (sjældne sygdomme):