Patientforeninger

Her kan du finde mere information om MPS (mukopolysakkaridose), og hvor du kan finde støtte og netværk for mennesker med MPS og deres pårørende.

Danske patientforeninger

Internationale foreninger om MPS og sjældne diagnoser

  • Engelsk indsamling og information
    www.mpssociety.org.uk
     
  • The European Organisation for Rare Diseases (EURORDIS) (Den europæiske organisation for sjældne sygdomme)
    www.eurordis.org
GZDK.GZ.18.04.0071e(1)b